Amai veVatatu Vanoziva kuti Murume wavo akafa vaive Baba Vake
Amai veVatatu Vanoziva kuti Murume wavo akafa vaive Baba Vake
Anonim

Fungidzira kutyisa kwaizoitwa amai vane vana vatatu kana vakaziva kuti murume wavo mushakabvu ndivo chaizvoizvo baba vake vokubereka.

Valerie Spruill weDoylestown, Ohio, akataura kuti akangoita kuwanikwa kunoparadza kuburikidza nekuongorora kweDNA mushure mokunge murume wake Percy afa, maererano neAkron Beacon Journal.

Mudzimai ane makore 60 okuberekwa ane vana vatatu nevazukuru vasere anoti ave kutaura nyaya yake achida kutsvaga imwe hanzvadzi yababa vake.

"Zvinoda kuudzwa, nekuti vana vanofanirwa kuziva kwavanobva," akadaro, maererano neAkron Beacon Journal. "Uye ndinoziva kuti zvinorwadza, nokuti ndakaparadzwa neizvi."

Spruill akarerwa nasekuru nasekuru vake kubva kumwedzi mitatu uye pazera ramakore 9 akawana kuti murume waaifunga kuti ndiye baba vake vaive sekuru vake uye kuti mukadzi anonzi Christine, akaonekwa se "mhuri". shamwari," vaiva amai vake chaivo.

Spruill akataura kuti zvakaratidzwa kwaari kusvika gare gare kuti amai vake, avo vakafa muna 1984, vaive ve "vakadzi vehusiku" vatatu vakapupura mukutongwa kwa1980 kweSummit County Probate Mutongi James Barbuto akabatwa nemhosva dzebonde.

Amai vake nababa vakanga vaungana apo aingova nemakore gumi nemashanu uye nhamba yevana vavaiva nayo haisati yanyatsojeka, kunyange zvazvo achiziva vakoma vatanhatu.

Akataura kuti haana kumboudzwa kuti baba vake chaivo vaiva ani uye Valerie akazosangana akaroora Percy uyo aiva baba vake vokubereka. Percy akaberekerwa kuMississippi uye akashanda muAkron, Ohio semutyairi werori uye gare gare semushandi wekupaka. Akashaya muna 1998 aine makore makumi matanhatu.

Kwemakore Spruill akange anzwa makuhwa asinganzwisisike nezvehukama hwavo.

Akaudza bepa riya kuti akazodzidza chokwadi chakaoma kubva kuna sekuru pasina nguva Percy afa. Akataura kuti akasimbisa hukama nekuongororwa kweDNA mushure mekuwana vhudzi rake pabhurasho mumba mavo.

Spruill haazive kana Percy aiziva kuti akaroora mwanasikana wake, asi anotenda zvakasimba kuti aiziva nezverunyerekupe urwu asi aingotya kumuudza.

Kubva zvakawanikwa, Valerie anga achinoona murapi kuti amubatsire kubata nemhedzisiro yacho. Akataura kuti akatsungirira matambudziko mazhinji ehutano aanofunga kuti akaunzwa chete nekunetsekana kwekuwana chakavanzika chemhuri chenguva refu.

Anotarisira kuti nyaya yake ichamubatsira kusvika kune vanin'ina vaaisaziva.

"Chinangwa changu chikuru ndechokuvawana uye kuita kuti 'vazive kuti [amai vavo] vaivada, pasinei nokuti chii. Uye [kuvaudza], 'Ndinoonga Mwari akakupa sezvavakandiita, kuti uve nerunako. hupenyu," akadaro.

Yakakurumbira nenyaya